Last active 1711178039

kgghjjhhjg Raw
1bjbgjhjghjghjg
test.dart Raw
1void main() {
2 for (int i = 0; i < 10; i++) {
3 print('hello ${i + 1}');
4 }
5}
6